статьи о собаках

Професор кафедри фінансів і банківської справи Птащенко Ліана Олександрівна пройшла підвищення кваліфікації на Німецько-українському спільному підприємстві ТОВ «Бровафарма». Підприємство є одним з найбільших в Україні виробників засобів для захисту тварин.

Продукція підприємства сертифікована в системі управління якості ISO 9001-2015 та постачається в 17 країн світу.

ТОВ «Бровафарма» всіляко підтримує молодих вчених, що вивчають ветеринарію. На основі спільних розробок проведено захист 15-ти докторських і понад 30 кандидатських дисертацій. Підприємство інвестує значні кошти у видавничу діяльність, в результаті чого за останні роки опубліковано понад 36 підручників і навчальних посібників, а також близько 100 методичних рекомендацій з ветеринарної медицини.

д. е. н., професор Птащенко Ліана Олександрівна та генеральний директор ТОВ «Бровафарма»

д. в. н., професор, почесний академік НААНУ Березовський Андрій  Володимирович

Крім завдань щодо покращення професійних навиків фінансового менеджера й аналітика, використання практичного досвіду при проведенні лекційних занять, по матеріалах ТОВ «Бровафарма» Ліаною Олександрівною сформовано пакет кейсів з дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий контролінг» і «Фінанси корпорацій», що посилить засвоєння студентами дисциплін інтерактивними методами навчання.

за матеріалами кафедри

шаблоны joomla образование