статьи о собаках

На початку 2018 року вийшов з друку підручник "Управління фінансово-економічною безпекою", підготовлений авторським колективом кафедри фінансів і банківської справи ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка у складі д.е.н., проф. В.О. Онищенка, д.е.н., проф. Г.В. Козаченко, к.е.н., доц. С.В. Онищенко та к.е.н., доц. Т.М. Завори.

  

Сьогодні підручники та навчальні посібники для магістерської програми "Управління фінансово-економічною безпекою" поки ще нечисленні. Тому достойним внеском до методичного базису магістерської програми "Управління фінансово-економічною безпекою" став підручник "Управління фінансово-економічною безпекою".

Структурна побудова підручника надає можливість користувачам ознайомитися зі змістом низки курсів магістерської програми "Управління фінансово-економічною безпекою": організація та управління системою економічної безпеки підприємства, організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання, організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця.

Сподіваємось, що підручник буде корисним для магістрантів магістерської програми "Управління фінансово-економічною безпекою", студентів управлінських та економічних спеціальностей та аспірантів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться питаннями економічної безпекології.

за матеріалами кафедри

шаблоны joomla образование