статьи о собаках

Полтавський національний технічний університет

Імені Юрія Кондратюка

Кафедра фінансів і банківської справи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра фінансів

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєверодонецьк)

Донецький національний університет (м. Вінниця)

Хмельницький національний університет

(м. Хмельницький)

Білостоцький технологічний університет (Польща)

Варненський вільний університет
ім.Чернорізца Храбра (Болгарія)

Університет ISMA (Латвія)

 

 

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

з міжнародною участю

 

"ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО"

 

яка відбудеться в м. Полтава 

з 15 грудня 2017 р. до 25 січня 2018 р.

 

Інформаційний лист (Запрошення) |  Заявка на участь

 


 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • розвиток теорії економічної безпекології;
  • системотворення в економічній безпекології: держава, регіон, підприємство;
  • забезпечення економічної безпеки держави, регіону, підприємства: сучасні концепції, напрями дій, способи та алгоритми;
  • оцінювання економічної безпеки держави, регіону, підприємства.

 

Для участі в конференції запрошуються викладачі ВНЗ, фахівці науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, магістранти, фахівці та аналітики з економічної безпеки, працівники органів державного та місцевого самоврядування, підприємств, фінансових, банківських та інших установ, яким цікава тематика конференції.

 

 

Умови участі в конференції та публікації тез

1. Форма участі в конференції: заочна (інтерактивна).

2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.

3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

4. Не пізніше встановленого терміну чекаємо на електронну адресу оргкомітету This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : заявку на участь, тези доповіді та скановану копію квитанції.

5. Файли назвати за прикладом: Petrov_Zayavka; Petrov_Tezy; Petrov_Chek.

6. Після надсилання тез доповіді просимо обов’язково дочекатися підтвердження про їхнє отримання.

7. Вартість участі в конференції та пересилки її матеріалів становить 120 грн. Одноосібні тези учасників, що мають науковий ступень доктора наук, подаються на безкоштовній основі.

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

Бондаревська Ольга Миколаївна, 095 690 4644

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Кошти перераховувати на поточний рахунок університету: ДКС України у м. Київ п/р 31252227109727, МФО 820172 ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу – 25010100, з позначкою «Конференція кафедри фінансів».

Адреса оргкомітету: пр. Першотравневий, 24 ауд. 215а, м. Полтава, 36011, Україна.

 

шаблоны joomla образование