статьи о собаках

Захист випускних робіт бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» відбувався з 22 по 29 червня 2017 року. Проведення захисту здійснювалось з дотриманням нормативних вимог, а члени комісії в процесі роботи керувались Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти та Положенням про дипломне проектування у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

До захисту згідно наказу Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту було допущено 69 студентів вказаного напряму підготовки (в тому числі 17 студентів заочної форми навчання).

Члени Екзаменаційної комісії відзначають, що в цілому студенти продемонстрували на захисті робіт достатній рівень знань за обраною проблематикою дослідження. Відзначено широкий спектр запропонованої тематики (податкова система, страхування, зовнішньоекономічна діяльність, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, оцінка бізнесу, фондовий ринок, фінанси, банківська справа, енергетична безпека, міжбюджетні відносини), обґрунтованість та актуальність представлених проблемних питань, практичну цінність висновків і пропозицій. 

Варто також відмітити, що до захисту було представлено 3 випускні роботи на теми, пов’язані з фінансовим забезпеченням термомодернізації житлового фонду України, банківським кредитуванням проектів енергоефективності житлової нерухомості, що на сьогодні є вкрай актуальними напрямами дослідження в контексті забезпечення енергетичної безпеки держави. Також до захисту представлено роботу, виконану на матеріалах Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, у якій досліджується вплив тарифної політики держави на фінансову стійкість вищих навчальних закладів, а захисти Кузьменка Є.С. та Соколова А.А. відбулися іноземною мовою на високому рівні.

Характеризуючи підсумкові результати захисту випускних робіт бакалавра, члени Екзаменаційної комісії відзначають належний рівень підготовки, актуальність тем та цікавість представлених робіт, гарне володіння інформацією за обраною тематикою та аналітичне мислення таких студентів як Деркаченко А.В., Ільченко В.О., Івашини Н.В., Кузьменка Є.С., Величко Ю.Є., Єрохіної О.С., Ступенко К.Ю., Дерев’янко Ю.В., Пилипенко І.В., Альохіної А.А., Мельниченко Н.О., Кузьменко А.Ю., які не тільки отримали відмінні оцінки за результатами захисту, а й їх роботи були визнані найкращими

Вітаємо Вас, дорогі наші бакалаври!

Нехай знання, що Ви здобули за роки навчання стануть міцним фундаментом для успішної професійної кар'єри в майбутньому!

Бажаємо Вам творчих злетів та успіхів у житті!

Колектив кафедри фінансів і банківської справи

шаблоны joomla образование