статьи о собаках

 Теми магістерських робіт студентів 5-го курсу фінансово-економічного факультету спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Денна форма навчання

№ п/п

Тема магістерської роботи

1

Призначення та технології контролінгу в системі фінансового управління підприємством

2

Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод»)

3

Управління плануванням прибутку від операційної діяльності підприємства

4

Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації

5

Забезпечення дохідних та видаткових бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування (на матеріалах фінансового управління Миргородської РДА)

6

Використання фінансового лізингу в системі фінансового забезпечення відтворення основних засобів виробництва (на матеріалах «Полтавське лісове господарство»)

7

Управління позиковим капіталом підприємства (на матеріалах ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод»)

8

Проблеми вдосконалення податкового контролю в Україні

9

Організація фінансової діяльності агропромислового підприємства

10

Проблеми та перспективи розвитку системи забезпечення рефінансування іпотечних кредитів в Україні

11

Формування та розподіл прибутку великого акціонерного товариства (на матеріалах ПАТ «Київстар»)

12

Проблеми функціонування ринку іпотечного кредитування в контексті фінансово-економічної кризи в Україні

13

Запровадження енергозберігаючих технологій на підприємстві як напрям подолання енергетичної кризи в Україні (на матеріалах Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка)

14

Державний борг України та способи управління ним

15

Ефективність управління дебіторською заборгованістю на підприємстві

16

Управління банківською безпекою в системі забезпечення макроекономічної стабільності

17

Антикризове фінансове управління підприємством (на матеріалах Полтавського Тампонажного управління ПАТ «Укрнафта»)

18

Проблеми становлення акцизного оподаткування в Україні

19

Управління активами підприємства та напрями їх оптимізації (на матеріалах ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»)

20

Управління та регулювання інвестиційним процесом в Україні

21

Особливості фінансово-інвестиційної діяльності підприємств у складі виробничих об’єднань

22

Перспективи функціонування фондових бірж на фондовому ринку в Україні

23

Ефективність управління та використання фінансових ресурсів підприємства (на матеріалах ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод»)

24

Управління грошовими потоками підприємства (на матеріалах ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»)

25

Фінансово-економічні засади розвитку житлового будівництва в Україні

26

Реформування пенсійної системи України в контексті забезпечення економічної безпеки в соціальній сфері

27

Роль фінансового аналізу в управлінні фінансовою стійкістю та платоспроможністю підприємства

28

Організація залучення капіталу на підприємстві (на матеріалах ПАТ «Конті»)

29

Фінансовий менеджмент формування і використання прибутку підприємства та шляхи його покращення (на матеріалах ПАТ «ВО «КОНТІ»)

30

Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління ним

31

Напрями ефективного використання капіталу підприємства (на матеріалах ПАТ «Полтавський завод медичного скла»)

32

Формування та забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки держави в умовах трансформаційних процесів

33

Автострахування у системі розвитку інвестиційних процесів на страховому ринку України (на матеріалах ПрАТ «Страхова компанія «АХА Страхування»)

34

Напрями вдосконалення політики управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах ПАТ «Оболонь»)

35

Дослідження проблемних питань пенсійного забезпечення
(на матеріалах Зіньківського районного відділення Пенсійного фонду України)

36

Оцінка доцільності реалізації проектів з відтворення основних засобів підприємства

37

Напрями вдосконалення процесу управління фінансовими ресурсами підприємства (на матеріалах ТОВ «Елеватор «Чиста криниця»)

38

Перспективні напрями формування та використання фінансових ресурсів підприємства та методи їх оптимізації (на матеріалах ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»)

39

Управління процесами розподілу та використання прибутку підприємства (на матеріалах ТОВ «Агрофірма ім. Довженка»)

40

Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємства (на матеріалах ТОВ «Бурат-Агро»)

41

Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (на матеріалах Полтавської області)

42

Оцінювання інвестиційної привабливості аграрного сектору України

43

Фінансове забезпечення процесу формування системи медичного страхування в Україні

44

Фінансова стійкість банку як фактор забезпечення стабільності банківської системи

45

Забезпечення фінансової стабільності підприємств житлово-комунального господарства (на матеріалах Миргородського комунального житлово-експлуатаційного управління)

46

Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві

47

Управління капіталом підприємства в умовах соціально-економічної кризи

 

Теми магістерських робіт студентів 5-го курсу фінансово-економічного факультету
спеціальності  
8.0305080 «Банківська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

№ п/п

Тема магістерської роботи

1

Інституційні засади управління проблемними активами банківських установ України

2

Капіталізація банківської системи України як фактор забезпечення макроекономічної стабільності

3

Фінансові результати діяльності банківської установи танапрями їх покращення (на матеріалах ПАТ «Полтава-банк»)

4

Тимчасова адміністрація та ліквідація банківських установ (на матеріалах ПАТ «ТЕРРА БАНК»)

5

Банківська система України: сучасні тенденції та перспективи розвитку

6

Управління процесом кредитування підприємств малого бізнесу (на матеріалах ПАТ «ПроКредит Банк»)

7

Сучасні тенденції розвитку ринку автокредитування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення  (на матеріалах ПАТ «Ідея Банк»)

8

Управління проблемною заборгованістю банківської установи (на матеріалах ПАТ «ВіЕйБі Банк»)

9

Кредитування підприємств агропромислового комплексу України: сучасні тенденції та перспективи розвитку (на матеріалах АТ «Банк «Фінанси та Кредит»)

10

Організація антикризового менеджменту у банку (на матеріалах ПАТ «Дельта Банк»)

11

Управління якістю кредитного портфелю банківської установи (на матеріалах ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»)

12

Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у процесах формування фінансової стійкості банківської системи України

13

Грошово-кредитна політика Національного банку України та її вплив на діяльність банківських установ

шаблоны joomla образование