При кафедрі діє аспірантура за такими спеціальностями:

  • 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
  • 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»;
  • 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;
  • 21.04.01 «Економічна безпека держави».

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі при кафедрі здійснюється за 3-ма науковими спеціальностями:

  • 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
  • 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»;
  • 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Результати наукових досліджень систематично публікуються у фахових наукових виданнях, збірниках тез науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій та знаходять відображення в регіональних програмах соціально-економічного розвитку країни.

Щороку викладачами, аспірантами та студентами кафедри публікується більше ста наукових робіт у фахових виданнях, у тому числі монографії, навчальні посібники, наукові статті. За показниками наукової роботи кафедра фінансів, банківської справи та державного управління займає перше місце серед інших підрозділів університету.