статьи о собаках

Результати науково-економічних досліджень договірних робіт кафедри впроваджені у виробництво. Адже кафедра виконує науково-дослідницькі роботи на основі господарських договорів із підприємствами Полтавської області. Тематика господарських договорів відповідає науковим інтересам співробітників кафедри, дослідження яких пов’язані з вирішенням економічних та фінансових проблем виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємств. Серед завершених наукових розробок, які можуть бути включені до переліку платних послуг за профілем кафедри, пріоритетними є наступні:

  • Економічна безпека підприємства: діагностика і механізм забезпечення в кризових і посткризових умовах розвитку
  • Оцінка фінансової стійкості та кредитоспроможності підприємства
  • Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств
  • Діагностика можливості банкрутства суб’єктів господарювання
  • Фінансово-економічна оцінка доцільності реалізації інвестиційних проектів
  • Моделі управління грошовими потоками суб’єкта підприємництва
  • Обґрунтування напрямів інвестування розвитку альтернативної енергетики

Також кафедра має можливість проводити навчальні семінари-тренінги на платній основі для працівників підприємств регіону з актуальних питань та інноваційних методів фінансового управління підприємством за участі висококваліфікованих науковців.

шаблоны joomla образование