статьи о собаках

22 січня 2001 року наказом ректора Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка було створено кафедру фінансів. Стрімкий розвиток фінансової та кредитної системи нашої держави вимагав підготовки кваліфікованих фахівців саме цього профілю. В університеті вже з 90-х років проводилась підготовка за економічним напрямом, і, як показував моніторинг їх працевлаштування – більшість знаходили роботу саме у фінансовому та банківському секторі економіки, але загальноекономічна підготовка не повністю задовольняла роботодавців. Саме тому було необхідно створити потужний осередок підготовки кадрів для фінансово-кредитної сфери, яким і стала новостворена кафедра фінансів.

 

З першого дня кафедру очолив Володимир Олександрович Онищенко – фахівець, який мав на момент створення кафедри значний досвід практичної роботи у фінансово-кредитній сфері, наукові напрацювання та педагогічні навички, декілька років поєднуючи роботу керівника великого підрозділу одного з провідних комерційних банків України та викладацьку діяльність. Саме таке поєднання практичних знань та наукового пошуку стало базою для створення кафедри нового типу: мобільної, енергійної, формуючої нові підходи до викладацької та науково-дослідницької роботи.

На початку свого існування колектив кафедри складав шість викладачів, але задачі, які були поставлені перед ними вирішувались не зважаючи на будь-які труднощі. Вже у квітні 2001 року було пройдено ліцензування спеціальності «Фінанси». У 2004 році кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Банківська справа» і відповідно її було перейменовано на «Кафедру фінансів та банківської справи», у 2010 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Державне управління» отримавши назву «Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління» та у 2012 році кафедра була  перейменована на «Кафедру фінансів і банківської справи».

Щорічно кафедра випускає близько 200 фахівців, які отримують освіту за денною, заочною формою навчання та як другу вищу. За десять років існування кафедрою було випущено майже 500 спеціалістів та магістрів за ліцензованими напрямами. Відзнакою випускників є універсальність отриманих професійних навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного підприємницького сектору економіки. Студенти кафедри мають унікальну можливість отримання не тільки теоретичних, а й практичних знань, для чого кафедрою постійно залучаються до викладання фахових дисциплін провідні спеціалісти фінансових служб, казначейства, комерційних банків, страхових компаній, податкової служби. Кожний рік студенти четвертого курсу спеціальності «Фінанси і кредит» слухають лекційні курси, які викладаються професорами з Німеччини – Гюнтером Штолем та Ульріхом Зейлером.  Кращі студенти проходять практику у провідних університетах Німеччини, Польщі. Провідні дисципліни фінансово-кредитного циклу викладаються на базі навчального банку створеного при кафедри на реальних виробничих програмах, наданих комерційними банками та у філії кафедри, яка працює безпосередньо у відділенні одного з комерційних банків м. Полтави.

Щорічно проводяться захисти дипломних робіт в Головному фінансовому управлінні Полтавської обласної адміністрації, Головному управлінні Державного казначейства у Полтавській області, Управлінні Національного банку України у Полтавській області з залученням працівників цих установ та представників місцевої влади.

Всі тринадцять років існування кафедру фінансів і банківської справи очолює доктор економічних наук, професор Онищенко Володимир Олександрович - ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, заслужений працівник освіти України, академік Української нафтогазової Академії наук, голова ради ректорів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації Полтавського регіону, голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, головний редактор журналу «Економіка і регіон». Упродовж 2001 – 2014 років під його керівництвом колектив кафедри забезпечив позитивну динаміку основних показників розвитку за головними напрямами діяльності, орієнтованими на досягнення високої якості освітніх послуг і зростання ролі кафедри як потужного навчального наукового і начального осередку підготовки фахівців найвищої якості. Ми можемо стверджувати, що якість знань отриманих сьогодні, це висока якість життя завтра, основа добробуту та професійного вдосконалення.

шаблоны joomla образование